RUDA pro, webbaserad rumsdatabas

RUDA och BIM

Att använda BIM i projekterings- och byggprocessen handlar om att hantera information digitalt genom att knyta den till ett objekt i en cadmodell. På så sätt kan informationen sammanställas och utgöra under­lag för analyser och beräkningar som mängder, kost­nader, tider och produktionsplanering.

På FOJAB arkitekter har vi insett att det är praktiskt att knyta mycket information till rummen i bygg­naden. Att hantera sådan information i en Revitmodell går i vissa fall bra, men ofta behöver aktörer, som inte har tillgång till Revitmodellen, hitta eller tillföra information. Det kan vara brukaren som vill definiera krav på sina framtida arbetslokaler, målaren som behöver veta vilken färg väggarna ska ha eller besiktningsmannen som vill hitta all information om ett rum för att se att det är färdigställt vid besiktningstillfället. RUDA pro är vårt självklara verktyg för att göra rumsdata tillgängligt för alla aktörer i våra projekteringsuppdrag.

Rumsfunktionsprogram i RUDA

Låt alla aktörer ta del av beslutsprocessen genom att gemensamt arbeta fram rums­funk­tions­program­met över webben i RUDA rumsdatabas.

RUDA låter rumsfunktionsprogram och rumsbeskrivning bli en del av BIM.
  • Funktionskraven som ställs i rumsfunktionsprogrammet kopplas direkt till lösning­arna i rums­beskrivningarna.
  • Via kopplingen till Autodesk® REVIT synkroniseras information mellan modellen och RUDA.
  • Rumskorten förbereder informationen för export till förvaltningssystem via bl.a. Fi2XML.
  • Översiktliga och detaljerade rapporter på PDF-,eller word- format.

Håll koll på processen

Genom att samla informationen kring rumsfunktion och rumsbeskrivning i en lättillgänglig databas erhålls många fördelar:
  • Projekteringsledaren får en god kontroll över hur planeringsprocessen framskrider. Godkännande och Status per disciplin och rum mot en gemensam källa eliminerar riskerna med stora Exceldokument i spridda versioner.
  • RUDA kan användas som kommunikationsverktyg mot beställare och brukare.
  • Projektets olika discipliner kan dela ansvaret för ett rum.
  • Välj själv hur ditt projekt ska se ut! Bestäm vid projektstart vilka olika discipliner som ska vara med. Definiera vilka egenskaper som ska skrivas in för de olika rummen. Ändra sedan inställningar vartefter projektet fortskrider. Inget projekt behöver vara det andra likt.

Koppling mot Revit

RUDA pro har också en tvåvägskoppling till Revit. Via synkronisering mellan RUDA och Revit kommer rummens areor in i rumsbeskrivningen. På motsvarande vis kan man klicka på rummets länk i Revit och komma direkt till motsvarande rumsbeskrivning.


Inredningsmodul

Inredningsarkitekten har en egen modul i RUDA, även den kopplad till Revit. Inrednings­detaljerna definieras i Revitmodellen och importeras sedan till RUDA där kostnadskalkyler och rapporter färdigställs.


Hyr din Ruda

Hyr din RUDA som en tjänst i Molnet. På http://www.rudawebb.se kan du lägga upp ditt projekt till en månadskostnad. På en dag kan projektgruppen vara igång.


Användarkrav

Allt som behövs är en webbläsare med internetuppkoppling. RUDA fungerar för sig själv, men blir kraftfullast om Revitkopplingen utnyttjas. RUDA kan fås på valfritt språk.