RUDA är här för att göra livet som arkitekt enklare!

FOJAB Arkitekter AB och Tyréns AB har utvecklat RUDA för att vi saknade ett sådant verktyg i vårt dagliga arbete. Vi hoppas att du ska ha lika stor nytta av RUDA som vi har. Den webbaserade rumsdatabasen hjälper dig att hantera rumsrelaterad information. Det handlar om att göra rumsfunktionsprogram, rumsbeskrivningar eller inredningsförteckningar. Arbetar du i BIM-miljö finns kopplingar mot Revit®.

Banner I RUDA samlas den information som i vanliga fall ligger utspridd i olika dokument och hos olika aktörer på ett enda ställe. Databasen är webbaserad och nås av alla berörda oavsett tid och plats.

RUDA är lätt att arbeta med. Du hanterar informationen med hjälp av mallar och typrum och kan därför enkelt ändra och uppdatera information under processens gång. Rummen kan kopplas till olika zoner och skeden. Du kan söka och filtrera information och låsa rum för ändringar. Rapportmodulen skapar snabbt projektanpassade rumslistor och rumsblad på olika format.

RUDA finns i två versioner. RUDA bas är helt gratis medan RUDA pro kan hyras för 4900 kr/månad och projekt för dig som vill utnyttja verktygets fulla kapacitet.


RUDA bas eller RUDA pro?

Den fria versionen av RUDA, RUDA bas, inne­håller en fullständig rums­beskrivnings­modul där du som arkitekt anger bygg­tekniska krav och egenskaper som ut­förande, material och kulör. Med hjälp av databasen har du en aktuell upp­daterad rums­be­skrivning som enkelt kan ses av alla som arbetar i projektet. Här finns också rapport­modulen som ger dig möjlighet att få ut rumslistor och rumsblad i olika format.

Du kan när som helst, till en rimlig kostnad uppgradera till RUDA pro, som dessutom inne­håller mo­dul­erna rums­funktions­program, rumskort och inredning. Arbetar du BIMbaserat? Är du Inrednings­arkitekt? Då är RUDA pro det självklara valet. Läs mer om RUDA pro här: RUDA pro


Jämför RUDA bas och RUDA pro:

RUDA bas RUDA pro
Rumsdatabas
Hanterar zoner, skede, godkännande och låsning av information Yes Yes
Söka och filtrera information Yes Yes
Använder mallar/typrum Yes Yes
Avancerad rapportfunktion Yes Yes
Export till Excel-format Yes Yes
Historik, alla förändringar sparas Yes Yes
Historik, se allt som hänt, när det hände och vem som gjort det No Yes
Helt konfigurerbart, lägga till, ändra och ta bort fält No Yes
Massändring, ändra många poster på en gång No Yes
Sök & ersätt information No Yes
BIM koppling, läsa och skriva metadata såsom material, areor etc. direkt till och från en Revitfil No Yes
Administration, hantera användare, låsa/låsa upp RFP, rumsbeskrivning, rumskort, inredning No Yes
Andra språk än Svenska No Yes
   
Rumsbeskrivning    
Beskriva ett rums byggnadstekniska krav, flik för disciplinen A Yes Yes
Andra valfria discipliner såsom E, K, V, helt konfigurerbart No Yes
   
Rumsfunktionsprogram    
Beskriva byggherrens önskemål genom att för varje rum ange funktionskrav och tekniska krav för de olika disciplinerna No Yes
   
Rumskort    
Dokumentera information som ska föras över till förvaltningen samt exportera till valfritt XML-format No Yes
   
Inredning    
Fullständig inredningsdatabas knuten till rumsdatabasen No Yes